Lidské zdraví

Lidské zdraví, to nás baví. Jedině čaj černý, pravý, ženám vlhčí, mužům staví. Jsou, pravda, chvíle, kdy ani čaj černý pravý, nezmůže zhola nic proti nepřízni osudu a nějakému tělesnému neduhu, neřkuli přímo chorobě. Ne vždy však za nefunkčnost aparátu tělesného může choroba. Někdy je to i jen prostá lidská únava, případně momentální indispozice, neadekvátní prostředí, či situace a podobně. Ale vysvětlujte to někomu, kdo se těší a potom nic!

Fyziologické problémy

Přesto je  nutno zmínit fakt, že u mužů jde nejčastěji, zvláště v ne již mladickém věku, o problematiku spojenou zejména s fyziologickou dysfunkčností daného orgánu. Příčiny mohou být třeba v onemocnění cév, ve vedlejších vlivech cukrovky, vysokém, nebo naopak nízkém krevním tlaku. Jindy za to může třeba zvětšená prostata. Všechny tyto problémy se ale dají do značné míry, nebo i úplně řešit.