Sauny

V infrasauně se vyloučí potem větší koncentrace škodlivin, než při využívání klasické sauny. Dochází k vylučování toxických kovů, například i rtuti, pesticidů, a dalších škodlivin prostřednictvím potu. To ulehčuje játrům a ledvinám.
Infrasauna může být proto velice dobrým pomocníkem pro pacienty s poruchami funkce jater a ledvin, kteří jsou vystaveni působení velkého množství toxických látek. Při použití této sauny se část těchto toxických látek vyloučí potem a nezatěžují se tak ledviny nebo játra.

Infrasauna a negativní elektromagnetické zdroje

Výzkumy prováděné v Japonsku uvádějí, že infračervené záření, kterému se vystavíme při využití této sauny, působí jako antidotum proti negativnímu působení elektromagnetických zdrojů na lidský organismus.